×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nowa strona Publicznego Przedszkola w Chróścicach

Ramowy rozkład dnia Tygrysków

Ramowy rozkład dnia - TYGRYSKI  4 – 5 latki

800 – 1300 – bezpłatna realizacja podstawy programowej

 

800 – 845

I Zajęcia poranne – kierowane oraz niekierowane

Zabawy dowolne, zabawy integracyjne

Zabawy swobodne, spontaniczne w kącikach zabaw, zabawy integracyjne w grupie, zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia gimnastyczne – poranne. Praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami;

845 – 915

Śniadanie

Czynności porządkowe i organizacyjne. Przygotowanie do śniadania, śniadanie. Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych;

915 – 1130

II Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne – kierowane oraz niekierowane

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, zabawy dowolne, zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie wychowawczo – dydaktycznych zajęć programowych z całą grupą. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, plastyczne, zabawy ruchowe. Zabawy integracyjne. Zabawy swobodne.

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, badawcze, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, prace użyteczne.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych;

1130 – 1200

Obiad

Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych;

1200 – 1300

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela;

1300 – 1345

III Zajęcia popołudniowe – kierowane oraz niekierowane

Czytanie baśni, bajek, zabawy relaksacyjne, zabiegi higieniczno – sanitarne, czynności samoobsługowe;

1345 – 1400

Podwieczorek

Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

1400 – 1530

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Publiczne Przedszkole w Chróścicach
46-080 Chróścice | ul. ul. Szkolna 11 | tel. +48774695417
Statystyka odwiedzin: Dziś: 113, W tym miesiącu: 661, Wszystkich: 2963416